Wij hopen dat je het nooit meemaakt! Je winkel wordt overvallen en je wordt gedwongen de inhoud van de kassa mee te geven. Los van de mentale schok, kan der verzekering van waarden ervoor zorgen dat het geldelijk verlies hierdoor tot een minimum wordt herleid.
 
Deze verzekering waarborgt namelijk de terugbetaling van de verzekerde waarden (vb geld, cheques, ...) wanneer deze getroffen worden door een van de omschreven dekkingen in de polis zoals diefstal, hold-up, ...