Als er brand uitbreekt in een openbare gelegenheid kunnen er veel slachtoffers vallen. De overheid heeft dan ook een verplichte verzekering tegen brand en ontploffing opgelegd voor deze plaatsen. De uitbater ervan is objectief aansprakelijk, wat betekent dat het slachtoffer hem kan aanspreken zonder een fout te moeten bewijzen.