Feitelijke verenigingen of vzw’s zijn wettelijk gehouden tot het afsluiten van een Burgerlijke Aansprakelijkheid van de organisatie + een Burgerlijke Aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor schade aan de organisatie, aan de persoon die men helpt, aan andere vrijwilligers of derden tijdens de activiteiten en op weg van en naar.