Bij een geschil weet je vaak niet wat je moet doen en bij wie je terechtkunt. Soms eindig je zelfs tot voor de rechtbank. Met heel wat kosten tot gevolg : advocaats- en procedurekosten, kosten voor expert en gerechtsdeurwaarder... Dan komt je verzekering voor rechtsbijstand Lex.Tra je goed van pas.
 
Je kunt een beroep doen op je Lex.Tra bij:
 
• een geschil over een mondeling of schriftelijk contract
• een ongeval waarvoor je niet aansprakelijk bent
• een verkeersovertreding
• lichamelijke of materiële schade die iemand je berokkent.
Lex.Tra omvat twee formules die elkaar aanvullen:
 
• Lex.Tra Particulier
• Lex.Tra Verkeer

Je kunt de formules samen of apart nemen. Neem je ze samen, dan krijg je 10% korting.