De Individuele Hospitalisatieverzekering gaat mee met haar tijd en met de medische praktijk. Vandaar dat ze je maximaal uitgebreide waarborgen garandeert. Zelfs one-day-clinic, thuisbevalling en alternatieve geneeswijzen als homeopathie en acupunctuur zitten in je pakket.
 
Dit vind je er allemaal in terug:
 
• maximaal uitgebreide en gezinsvriendelijke waarborgen
• hoofdwaarborg Hospitalisatie
• pre- en posthospitalisatieverzorging
• zware ziekten en palliatieve verzorging
• een royale en snelle vergoeding
• vrije keuze.